Marktwerking, concurrentie, teruglopende inkomsten, kritischer wordende consumenten en zorginkopers zijn omgevingsfactoren waar zorginstanties nu volop mee te maken hebben. Zijn zorginstanties dus marktgerichter, klantgerichter, ondernemender en innovatiever geworden? De conclusie van het Zorgmarketing Onderzoek 2016 baart zorgen: de invoering van marketing bij zorgorganisaties blijkt te stagneren.

Onderstaande infographic toont de highlights van het Zorgmarketing Onderzoek 2016.

Zorgmarketing Onderzoek 2016 Infographic

Infographic Zorgmarketing Onderzoek 2016

Volgens het Zorgmarketing Onderzoek bestaat de marketinguitdaging voor de zorg uit 8 stappen, die nauw met elkaar samenhangen. Deze stappen zijn:
1. Ontwikkel een visie op marketing.
2. Zorg voor een gestructureerde marketingaanpak, met doelen en (jaar)plan.
3. Maak het takenpakket van marketing voor de organisaties duidelijk.
4. Zorg voor een directe vertegenwoordiging van ‘marketing’ in het directie- en managementteam.
5. Betrek marketing proactief bij beleid, strategie en ontwikkeling.
6. Geef meer prioriteit aan activiteiten op het gebied van ‘klant’ en ‘vernieuwing’.
7. Richt structureel overleg in tussen marketing, communicatie, verkoop, service en zorg.
8. Maak meer tijd, capaciteit en budget vrij voor de marketingorganisatie en -activiteiten.

Bron: Zorgmarketing Onderzoek 2016, Sjors van Leeuwen van Indora Management
Foto: Phalinn Ooi (CC BY 2.0)