Essence & Waves-methode

LMP houdt van omkeerdenken. In plaats van het produceren van antwoorden, wat veel communicatieadviseurs doen, beginnen we liever met het stellen van vragen. Samen met u gaan we, volgens de Essence & Waves-methode, op zoek naar de kernwaarde van uw bedrijf of merk. In deze folder kunt u er meer over lezen.

Download
LMP - Fax

Briefingsformulier

Een goede briefing is de basis voor een succesvolle samenwerking tussen communicatiebureau en opdrachtgever. Helaas wordt dit in de praktijk nogal eens onderschat. Daarom in deze PDF twee briefings­formulieren (een uitgebreide en een beknopte), die u kunnen helpen uw communicatievraagstuk en behoefte helder in kaart te brengen.

U kunt het briefingsformulier hier downloaden. Heeft u vragen? Neem contact op met één van de medewerkers van ons bureau.

Download

5 uitgangspunten voor een professionele bureaucompetitie

Elke bureaucompetitie is natuurlijk anders. Het vraagt veel tijd, energie en geld van alle betrokkenen. Met deze uitgangspunten van de VEA worden de best mogelijke omstandigheden gecreëerd, voor zowel communicatiebureaus als opdrachtgevers. Het geeft marketeers richtlijnen voor een professionele aanpak van de pitch en het helpt bureaus om een zakelijke afweging te maken tussen kosten en de kans op succes.

Download
LMP - Kung Fu

Vragenlijst bureaucompetitie

Om het proces van een eventuele bureaucompetitie in goede banen te leiden en om misverstanden achteraf te voorkomen heeft de VEA (Vereniging voor Communicatieadviesbureaus), samen met de BVA (Bond van Adverteerders) een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst kan u helpen de gewenste samenwerking met ons bureau helder in kaart te brengen en verschaft u en ons inzicht in het selectieproces, zoals de beoordelingscriteria en de omvang van de opdracht.

Hopelijk biedt deze vragenlijst u voldoende houvast bij het opstellen van uw bureaucompetitie, waarmee een professionele en transparantie bureauselectieprocedure kan worden gewaarborgd.

Download