Merkpositionering

LMP houdt van omkeerdenken. In plaats van het meteen produceren van antwoorden, wat veel communicatieadviseurs doen, beginnen we liever met het stellen van vragen. Samen met u gaan we, volgens de Essence & Waves-methode, op zoek naar de kernwaarde van uw bedrijf of merk. En via kijken we met welk archetype uw bedrijf of merk meerwaarde kan creëren.

Essence & Waves
Samen met u gaan we, volgens de door LMP ontwikkelde Essence & Waves-methode, op zoek naar de kernwaarde van uw bedrijf of merk. Dankzij een gestructureerde methode van vragen stellen, dringen we in acht stappen tot de kern door. In dit proces van distilleren houden we essentie over. De essentie van uw bedrijf of merk in de meest geconcentreerde vorm. Een druppel die, mits consistent geplaatst, grote golven kan creëren. Een hele oceaan in beweging kan krijgen…

Essence & Waves werkt van buiten naar binnen
Wie zijn uw concurrenten? Welke alternatieven hebben klanten? Hoe ziet de persoon eruit voor wie u de beste propositie hebt? Wat kenmerkt zijn of haar gedrag? Wat vindt hij of zij nu echt belangrijk aan uw aanbod? Welke wezenlijke behoefte vervult uw merk of bedrijf? Welke onderscheidende voordelen brengt u? Hoe wordt uw merk of bedrijf gezien? Waarom gelooft uw klant u? Wat is uiteindelijk de reden dat juist uw product of dienst wordt gekozen? En hoe is de essentie in een woord of zin te vatten?

Essence & Waves
1 = Omgeving
2 = Klant
3 = Psyche
4 = Voordelen
5 = Merkpersoonlijkheden
6 = Bewijs
7 = Onderscheid
8 = Essentie

Archetypal branding
Carl Gustav Jung introduceerde ooit het concept van de archetypen. Archetypen zijn geïdealiseerde oermodellen die als het ware voorgeprogrammeerd zijn in de hoofden van mensen. Veel merken zijn te typeren aan de hand van deze archetypen. Dit komt doordat de mensen van waaruit de merken ontstaan en de klanten waarop zij zich richten, door deze bril het merk bekijken. Wereldwijd onderzoek heeft aangetoond dat merken met een sterke associatie met een specifieke archetype veel succesvoller zijn dan merken die van alle karakters wat hebben.

Met archetypal branding kijken we, samen met u, met welk archetype uw bedrijf of merk meerwaarde kan creëren. Bent u bijvoorbeeld meer een uitdager, een leider of een goede vriend? Waar zit in essentie uw toegevoegde waarde? Aan de hand van twaalf archetypen gaan we met u aan de slag om tot een sterke merkidentiteit te komen, de relatie met de doelgroep te definiëren en hoe deze in te vullen. De archetypische werelden spreken direct tot de verbeelding en maken het mogelijk om een concrete doorvertaling te maken naar het gewenste gedrag van uw merk.

Wilt u meer weten over merkpositionering en wat wij daarmee voor u kunnen betekenen?

Contact

Archetypal Branding Wheel

Archetype Core desire
Caregiver Service
Creator Innovation
Ruler Control
Hero Mastery
Revolutionary Liberation
Magician Power
Innocent Safety
Explorer Freedom
Sage Understanding
Everyperson Belonging
Lover Intimacy
Jester Enjoyment