Draagvlak creëren

Intern draagvlak is essentieel voor een succesvolle uitvoering van de communicatiestrategie, -campagne of -project. Interne communicatie gaat immers voor externe communicatie, toch? Het klinkt logisch. En toch gaat het daar in de praktijk vaak mis. Wij geven communicatietrainingen om uw interne organisatie te informeren, enthousiasmeren en mobiliseren. Daarnaast treden we ook op als moderator.

Moderatie
De moderatiemethode (Metaplan®) is een betrouwbare methode voor het interactief werken met en in teams om vraagstukken of problemen tot een oplossing te brengen. Centraal in de methode staat het idee van het team als probleemoplosser. De deelnemers zijn geen toehoorders, maar werken actief mee en leveren via uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën een bijdrage aan de analyse en oplossing van het voorliggende vraagstuk. Bij de moderatiemethode ligt een grote nadruk op het bevorderen van de communicatie en de uitwisseling van ideeën in het team.

De methode heeft alles in zich om de betrokkenheid en creativiteit te stimuleren en tegelijkertijd een goede structurering van het proces te waarborgen. Dat proces wordt geleid door middel van gericht en goed geordende vragen. Daarmee wordt het team op verschillende manieren aan het werk gezet. Het resultaat daarvan wordt zodanig verwoord en gevisualiseerd dat alle deelnemers zich kunnen identificeren met het proces, waardoor op natuurlijke wijze draagvlak ontstaat voor dit resultaat.

Wilt u meer weten over de moderatiemethode en wat wij daarmee voor u kunnen betekenen?

Contact

Moderatie Tag Cloud