Project omschrijving

BNG Bank is een sectorbank, opgericht door en voor Nederlandse overheden. Deze achtergrond is bepalend voor de missie en strategie van de bank. Behoud van marktaandelen en meegroeien met ‘de klant’ vergen een individuele benadering van de klant door BNG Bank, met inzet van sectorkennis.

BNG Bank

BNG Bank is al 100 jaar de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De bank ziet haar klanten als professionele instellingen, maar besteedt niettemin bijzondere aandacht aan haar zorgplicht jegens klanten.

B&G

B&G – dat door LMP wordt gemaakt – is in dat verband een belangrijke communicatiedrager voor de bank. De uitstraling van het magazine is door de jaren heen enigszins aangepast, maar het gaat BNG Bank vooral om de inhoud. En die wordt gewaardeerd door klanten en andere stakeholders, die het tijdschrift 6 keer per jaar ontvangen.