Project omschrijving

We worden steeds ouder, elke 10 jaar neemt de levensverwachting met 2,5 jaar toe. Veel ouderen voelen zich mentaal nog niet oud en zijn nog volop in beweging. De opvatting over zorg- en dienstverlening is hierdoor ook veranderd. Niet alleen om financiële redenen, maar ook om ouderen niet meer onnodig afhankelijk te maken. Zelfzorg moet gestimuleerd worden. Respect Zorggroep Scheveningen is mede daardoor continue in beweging om op de wensen en behoeften van haar cliënten en de organisatie in te spelen. LMP belicht deze wensen en behoeften in 2 magazines.

Respect Zorggroep Scheveningen

Respect Zorggroep Scheveningen biedt huisvesting, verpleging, verzorging, begeleiding, behandeling, diensten en service in Scheveningen aan ouderen en verpleeghuis geïndiceerde jongeren. Zij doet dit met respect, betrokkenheid en aandacht voor het individu en zijn omgeving. Respect Zorggroep Scheveningen bestaat uit de woonzorgcentra Het Uiterjoon en Deo Gratias, seniorencomplex Prins Willemhof, woonzorgcentrum voor intensieve zorg (verpleeghuis) Bosch en Duin en Respect Thuiszorg.

Magazines RespectVolNieuws en Met Respect

LMP Communicatiestrategie & Creatie ontwikkelt voor Respect Zorggroep Scheveningen twee magazines, te weten RespectVolNieuws en Met Respect.

Met Respect biedt senioren inzicht in het aanbod van en de mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Over problemen die ouderen kunnen ondervinden op het gebied van gezondheid, sociale en maatschappelijke aspecten, financiën. Wat zij preventief en curatief zelf kunnen doen; welke informatie en hulp beschikbaar zijn; hoe zij de mantelzorg kunnen organiseren en hulp kunnen inroepen van instanties. Met Respect signaleert relevante ontwikkelingen, beschrijft deze en noemt consequenties. Het magazine geeft uitleg over veranderende wet- en regelgeving. Het magazine wordt gratis verspreid in Scheveningen en directe omgeving onder inwoners van 65 jaar en ouder. De verschijningsfrequentie is 4 keer per jaar.

RespectVolNieuws is het magazine voor alle cliënten van Respect. Het bevat allerlei leuke informatie over de organisatie, haar locaties, haar cliënten en georganiseerde activiteiten. De verschijningsfrequentie is 5 keer per jaar.