Project omschrijving

Beurtvaartadres faciliteert de logistieke keten in het onderling uitwisselen en bewaren van gegevens over logistieke transacties, om de totale transactiekosten te verlagen. Hiertoe stelt zij kennis, oplossingen en producten beschikbaar. Beurtvaartadres is onafhankelijk en handelt namens de ondernemersorganisaties EVO, Goederenvervoer Nederland, Nederlandsch Binnenvaartbureau en Transport en Logistiek Nederland.

De Vrachtvraag-campagne van Beurtvaartadres

De vrachtbrief is het ‘A-merk’ van Beurtvaartadres en onlosmakelijk verbonden met de herkomst en het gedachtegoed van Beurtvaartadres. Daarom werd besloten de vrachtbrief te hanteren als thema voor de ontwikkeling van een imagocampagne. Met deze campagne wil Beurtvaartadres haar unieke marktpositie in de logistieke keten voor het voetlicht brengen en de toegevoegde waarde van haar organisatie en die van haar achterban tastbaar maken.

De Vrachtvraag Van Vandaag logo
LMP ontwikkelde voor Beurtvaartadres een multichannel reclamecampagne rond het thema: ‘De Vrachtvraag van Vandaag’. Deze ‘vrachtvragen’ moesten online beantwoord worden. Eenmaal op de landingspagina (www.directduidelijk.nl) speelt de bezoeker ‘de kennisquiz’ en wordt daarbij (via e-mail) op de hoogte gehouden hoe anderen scoren. De landingspagina verschafte de bezoeker ook informatie over de initiatieven waarmee Beurtvaartadres (samen met haar achterban) de logistieke keten nu en in de toekomst wil faciliteren, waaronder de ontwikkeling van de TransFollow.

Thematisch zijn radiocommercials en het geveldoek op het pand van Beurtvaartadres (zichtlocatie langs de A12 bij afslag Nootdorp) ingezet. De traffic naar de landingpage is aangejaagd met de inzet van banners op diverse logistieke websites, aangevuld met Google Adwords en Linkedin ads. Daarnaast is een mailing verzonden naar ruim 6.000 vervoerders, heeft Beurtvaartadres haar klantenbestand op de campagne geattendeerd met een digitale nieuwsbrief en werd de campagne doorlopend door Beurtvaartadres geactiveerd via Facebook en Twitter. Deze inspanningen zijn succesvol gebleken. De CTR van de internetbanners was met 0,21% bovengemiddeld (benchmark van 7 recente B-to-B cases) en aan de kennisquiz nemen nu dagelijks ruim 480 logistieke professionals actief deel.

Beluister hier één van de vijf radiocommercials.

Van papieren vrachtbrief naar TransFollow

Beurtvaartadres schema iVrachtbrief
In Nederland werken sommige logistieke dienstverleners al met een eigen mobiel device voor het aftekenen van de goederenontvangst. Een dergelijke digitale vrachtbrief geeft handhavers en juristen echter onvoldoende houvast in geval van een calamiteit of conflict. De reden daarvoor is simpel:
zo’n digitale vrachtbrief staat, hoe goed beveiligd ook, onder de exclusieve controle van maar één partij. Maar nu vrijwel iedereen een mobiel device heeft, vaak in de vorm van een smartphone, is de oplossing dichtbij. Want het wordt daardoor mogelijk om geadresseerden en afzenders hun eigen toegang tot de digitale vrachtbrief te geven. Deze oplossing maakt een definitief einde aan de juridische bezwaren en verbetert de communicatie in de logistieke keten aanzienlijk.
Daarom wil Beurtvaartadres, namens EVO en TLN, een beveiligd platform introduceren, waarop de vrachtbrief met één uniforme en gestandaardiseerde interface kan worden ingebracht, uitgewisseld en ondertekend. Deze beveiligde, uniforme en gestandaardiseerde versie van de digitale vrachtbrief wordt TransFollow genoemd.